Všetky príspevky Michal Jonek

Zvolen članok

„Folklórna skupina zdravotne postihnutých JAVORINKA v Hriňovej vás zabáva“

Projekt podporený s prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja

 

BBSK

 

Cieľom projektu bola podpora rozvoja kultúrnych aktivít členov Základnej organizácie  Hriňová Slovenského zväzu zdravotne postihnutých okresnej organizácie so sídlom vo Zvolene. Zámerom projektu bol rozvoj umeleckých činnosti, ktoré pôsobia ako terapia pre rozvoj osobnosti a obohatenie života znevýhodnených osôb – dospelých aj detí prostredníctvom dovybavenia skupiny krojmi a krojovými súčasťami. Podporou činnosti sme dosiahli ich lepšiu integráciu do spoločnosti a prezentáciu ich aktivity. Projekt pozostával z dvoch samostatných celkov – vybavenie krojmi  a prezentáciou folklórnej skupiny Javorinka na podujatiach v rámci kraja. Podchytenie zdravotne postihnutých aj napriek handikepu dostali príležitosť porozumieť sebe samému, aby boli akceptované ako plnohodnotní členovia spoločnosti. Z celkovej sumy 1.500 .-€, ktoré poskytol Banskobystrický samosprávny kraj boli zakúpené kroje a krojové súčastí ( košele, klobúky, trička, sukne, čižmy a pod.) a boli uhradené náklady na činnosť folklórnej skupine JAVORINKA 173.- EUR bolo spolufinancované z prostriedkov okresnej rady.

Zaujímavé momenty z realizácie – použitie nových krojov a krojových súčastí spríjemnili podujatia v adventnom a vianočnom období vo Zvolene a v Hriňovej na námestí a boli prijaté veľmi pozitívne. Radosť z nového vybavenia prejavil členovia skupiny -  deti aj dospelý veľmi emotívne. Obohatili sme nielen duševný svet znevýhodnených so zdravotným postihnutím, poznanie a zážitkovú sféru účinkujúcich, ale aj divákov. Chceme byť aj nápomocný svojou umeleckou produkciou k výchove k slušnosti, nenásilia, vzájomnej úcty a pochopenia.

Podpora zo strany BBSK pomohla folklórnej skupine jej lepšiemu vybaveniu čo zvyšuje umeleckú hodnotu ich vystúpení a skupina pôsobí v kvalitnom krojovom vybavení profesionálnejšie. Projekt naplnil svoje ciele a zámery. Folklórna skupina, ktorá  vznikla v januári 2013 a začala s dvomi hudobníkmi a 4 členmi speváckej skupiny sa postupne rozšírila o členov hudobnej i speváckej skupiny a hlavne zabávača Martina Kopora, ktorý moderuje vystúpenia a spestruje ich humorným slovom. V súčasnosti má už 16 členov (čo výrazne ovplyvnilo aj obstarávanie krojov z podporu BBSK) a v poslednom roku mal súbor vyše 20 vystúpení po celom Banskobystrickom kraj.

javorinka

Ing. Ján  P I E C K A

Predseda

 

 

 

 

 

Zvolen članok