Archívy kategórie: Aktivity

Naše aktivity

Pani Ľudmila Velikovová

Pani Ľudmila Velikovová je podpredsedníčkou Ústrednej rady SZZP a zároveň predsedníčkou Okresnej rady SZZP Prievidza už viac ako 20 rokov. Slovenský zväz zdravotne postihnutých vznikol 5. mája 1990 ustanovujúcim zjazdom v Martine. Je to dobrovoľné občianske združenie zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského a politického presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce. Zameriava sa na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov a spolupracuje aj s organizáciami v zahraničí. Tunajšia okresná organizácia má 17 základných organizácií, združuje 3021 členov, z toho v meste Prievidza má 1456 členov. Pani Ľudmila Velikovová pracuje pre zdravotne postihnutých takmer 33 rokov bezodplatne, bez nároku na odmenu.
Za jej osobitný prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým, prednosta Okresného úradu Prievidza JUDr. Igor Vavro odovzdal Pamätnú plaketu ako prejav vďaky a uznania.“
Prievidza I/2020