Kontakty

Mgr. Jaroslav Šidlo

predseda SZZP

 

Kraj Okresná rada Meno Priezvisko Funkcia Číslo e-mail adresa Ulica Číslo PSČ Mesto
 S BB  OR Martin  predseda  0911136063 jsidlo1@azet.sk  C.Mejerníka  17/39 036 01  Martin
 V  PO  OR Vranov n.T.  Michal Jonek  podpreds.  0907652089  kenoj@azet.sk  Stará cesta  257  094 21  Niž.Hrabovec
 Z  TN  OR Prievidza  Ľudmila Velikovová  podpreds.  0905592995  lvelikovova@gmail.com  Ul. Bendíka  8/4  971 01  Prievidza
 V  KE  OR Michalovce  Eva Hlodinková  člen  0905761789  evahlodinkova@centrum.sk  Nám. Osloboditeľ.  77  071 01  Michalovce
 S  BB OR Zvolen  Ing. Ján Piecka  člen  0918630759  zoszzpzv@gmail.com  Zvolen – Lukové  3086/9  962 21  Lieskovec
 Z  NR  OR Šaľa  Ľudovít Dojčan  člen  0903155278  szzpsala@salamon.sk  Ul. vlčanská  7  927 01  Šaľa
 Z  TT  OR Galanta Zoltrán Nagy  Zoltán Nagy  člen  0948666872  szzpgalanta@salamon.sk  Mierove nám.  1  924 01  Galanta
Okresná rada Meno Priezvisko predsedu e-mail adresa Ulica Číslo PSČ Mesto
Gelnica Božena Jánošková 0907907584 janoskova.b@zoznam.sk Hlavná 1 055 61 Gelnica
Košice mesto Terézia Nemethová 0907924373 terka.n1@centrum.sk Wurmova 11 040 23 Košice
Košice okolie Mária Andóová 0908568253 andomery@gmail.com Moldavská cesta 348/61 044 02 Turňa n.Bodv
Michalovce Eva Hlodinková 0905761789 evahlodinkov@centrum.sk Nám. Osloboditeľ. 77 071 01 Michalovce
Spiš. Nová Ves Ľudmila Mlynárová 0903979072 szzp.klub.deti@centrum.sk Levočská 14 052 01 Sp. N. Ves
Poprad Darina Šimonová 0905893319 simonova.darina04@gmail.com Horská 30/6 059 41 Tatr. Štrba
Prešov Mgr.Renata Oravcová 0907276402 oravcova1932@gmail.com Ul. Maybaumova 9 080 01 Prešov
Snina Eva Bajusová 0902565693 szzp.snina@centrum.sk Jesenského 1679 069 01 Snina
Vranov n. T. Michal Jonek 0907652089 kenoj@azet.sk Stará cesta 257 094 21 Niž.Hrabovec
Brezno Anna Husenicová 0908231981 husenicka.456@gmail.com Fučíková 8 977 01 Brezno
Poltár-Kokava Mária Čelinská 0907857725 szzppsusany@atlas.sk Hrnčiarske Zalužany 36 980 12 Sušany
Veľký Krtíš Ing.Milan Laurík 047/4831343 milan.laurik@gmail.com Nemocničná 4 990 01 Veľký Krtíš
Žiar n. Hronom Mária Pacalajová 0907440620 mariapacalajova@hotmail.sk Kmeťova 11 965 01 Žiar n. H.
Zvolen Ing. Ján Piecka 0918630759 zoszzpzv@gmail.com  Zvolen – Lukové 3086/9 962 21 Lieskovec
Martin Mgr. Jaroslav Šidlo 0911136063 jsidlo1@azet.sk C.Mejerníka 17/39 036 01 Martin
Žilina Ing. Vojtech Drexler 0905946114 drexler.vojtech@gmail.com Kubinská 8 010 08 Žilina
Bánovce n Bebr. Anna  Síkelová 0908552799 annasikelova@gmail.com Školská 1621 957 01 Banovce n.B
Ilava Ladislav Mazán 0949860989 ladislavmazan1@gmail.com Pruské 87 018 52 Pruské
Pov. Bystrica Milada Straková 0905271501 szzp.pb@centrum.sk Štúrova 43/10 017 01 Pov. Bystrica
Prievidza Ľudmila Velikovová 0905592995 lvelikovova@gmail.com Ul. Bendíka 8/4 971 01 Prievidza
Nové Z.-Šurany Veronika Fialová 0903235646 veronikafialova96@gmail.com Žitavská 1 941 03 Úľany n.Žitavou
Šaľa Ľudovít Dojčan 0903155278 szzpsala@salamon.sk Ul. Vlčanská 7 927 01 Šaľa
Galanta Zoltán Nagy 0948666872 szzpgalanta@salamon.sk Mierove nám. 1 924 01 Galanta