Miesta výkonu

Poradenstvo v sídle Ústrednej rady SZZP v Martine Vám poskytneme v bezplatnej forme, a je určené pre všetkých občanov bez ohľadu na druh a stupeň zdravotného postihnutia a pre ich rodinných príslušníkov.