Všetky príspevky admin

Osobný asistent pravá ruka človeka so zdravotným znevýhodnením

Osobná asistencia zabezpečuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku možnosť sebarealizácie (v práci, v štúdiu, v spoločenskom živote), ale i samostatnosť a rovnocennosť pri podieľaní sa na domácich prácach, starostlivosti o deti a iné. Od danej skutočnosti sa odvíja aj úloha osobnej asistentky/asistenta. Je to človek, ktorý pomáha človeku s ŤZP  podľa jeho pokynov v jeho bezprostrednej  prítomnosti „zhmotniť“ jeho myšlienky, predstavy, či vnútorné prežívanie. Pomáha mu pri činnostiach, ktoré by bol schopný vykonávať sám v prípade neexistencie pohybových problémov, resp. zmyslového handicapu, t.j. na základe osobnostných predpokladov vlastných len jemu.

Čítať viac

PhDr. Katarína Grichová: osobná asistencia na Slovensku oslavuje 15 rokov

Osobnú asistenciu využívajú ľudia vo svojom živote už niekoľko desaťročí. Je nám známa najmä z pozície sekretárky (po novom asistentka), ale i ako asistent vysokoškolského pedagóga, asistent poslanca, či asistent režiséra a z mnohých iných pracovných oblastí. Ich náplňou je pomáhať svojim nadriadeným pri náročných činnostiach, ktoré vyplývajú z ich práce.

Čítať viac