PhDr. Katarína Grichová: osobná asistencia na Slovensku oslavuje 15 rokov

Osobnú asistenciu využívajú ľudia vo svojom živote už niekoľko desaťročí. Je nám známa najmä z pozície sekretárky (po novom asistentka), ale i ako asistent vysokoškolského pedagóga, asistent poslanca, či asistent režiséra a z mnohých iných pracovných oblastí. Ich náplňou je pomáhať svojim nadriadeným pri náročných činnostiach, ktoré vyplývajú z ich práce.

Úlohou asistentky riaditeľa je zapisovať text slovo po slove, ktorý jej diktuje šéf. Rovnako aj asistent vysokoškolského pedagóga odprednáša pripravený učebný text študentom podľa priania docenta či profesorky. Spomínaná asistencia je využívaná medzi zdravými ľuďmi a vyplýva z funkčného postavenia riadiacej osoby. Asistencia, ktorej budeme venovať pozornosť v sérii článkov vychádza z rovnakej filozofie, mení sa len jej adresát – riaditeľ, poslanec sa mení na osobu so zdravotným znevýhodnením.

 

Osobná asistencia – šanca prežiť plnohodnotný život aj napriek nepriaznivému osudu
Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili“ – Miroslav Schlesing

Osobná asistencia je symbolom samostatnosti v živote ľudí so zdravotným postihnutím. Je najmodernejšou formou pomoci týmto ľuďom. Jej ideológia vychádza z filozofie Nezávislého života, prostredníctvom ktorej sa podľa Dr. Adolfa Ratzku ľudia so zdravotným postihnutím usilujú o rovnaké práva a rovnaké príležitosti, sebarešpektovanie a sebaurčenie. Chcú tie isté príležitosti a tie isté šance v každodennom živote, ktoré majú ich nepostihnutí bratia, sestry, susedia, priatelia, pričom ich považujú za samozrejmé, pretože, ako píše ďalej  aj ľudia so zdravotným znevýhodnením potrebujú mať zodpovednosť za svoj vlastný život, rozmýšľať a hovoriť za seba bez zasahovania ostatných, mať možnosť voľby a kontroly nad svojím každodenným životom, takú, aká je daná ich nepostihnutým bratom, sestrám, susedom, či priateľom.

Spomínaná filozofia hnutia posúva otázky zdravotného postihnutia v živote človeka so zdravotným znevýhodnením z roviny humanity a charity pre jednotlivca do roviny obhajoby ľudských a občianskych práv, práva na plnú účasť v živote spoločností a práva na sebaurčenie pre všetkých, píše Kvetoslava Repková. Osobná asistencia ľuďom so zdravotným znevýhodnením navracia možnosť osamostatnenia sa a návratu do spoločnosti ako rovnocenných a plnohodnotných partnerov, ktorí sa z pozície pasívnych prijímateľov sociálnej pomoci dostávajú do pozície aktívnych organizátorov vlastného spôsobu života, jeho kvality a smerovania. Napomáha im opätovne získať rešpekt na verejnosti, ktorého prejavom je rovnocennosť s ostatnými jednotlivcami vo všetkých sférach života.

Podľa Kvetoslavy Repkovej (spoluzakladateľka osobnej asistencie na Slovensku) osobná asistencia je jedinečným nástrojom, ponúkajúcim spokojnosť v živote tým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí túžia po samostatnosti a sebaurčení, pričom jej musia byť zároveň aj schopní. Nie je založená na vzťahu závislosti medzi ľuďmi, ako je to vo vzťahoch budovaných na láske a priateľstve, ktoré sú založené na obetách a vďačnosti, ale na určitom poriadku a pravidlách, z ktorých vyplýva aj poskytovanie odmeny za danú službu. Pomoc zo strany zdravého človeka – osobného asistenta je založená na praktickom výkone rozhodnutí človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom v mene dobra človeka so zdravotným znevýhodnením osobný asistent nemá spochybňovať vhodnosť a správnosť jeho rozhodnutí. Osobná asistencia je nástroj, ktorý uvoľňuje energiu a tvorivosť u človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, podporuje jeho zodpovednosť vo vzťahu k vlastným potrebám, ale aj vo vzťahu k potrebám svojich blízkych i okoliu.

 

V osobnej asistencii za organizáciu a celkovú správu v úplnej miere zodpovedá človek s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane preberania zodpovednosti za možné problémy a následky vzniknuté v tejto organizácii. Žiaľ v bežnom živote si väčšina populácie filozofiu osobnej asistencie zamieňa s filozofiou opatrovania, človeka so zdravotným postihnutím stavia do role starého, chorého a nevládneho človeka, o ktorého sa treba starať. Takýto pohľad spôsobuje nemalé problémy na strane ľudí so zdravotným znevýhodnením pri získavaní ľudí na výkon osobnej asistencie a bráni im v životnom napredovaní. Rovnako ochudobňuje zdravých ľudí o nové pohľady, poznatky a zážitky zo života ľudí, ktorí napriek osudu nestratili chuť žiť.

Fakty o osobnej asistencii: na stiahnutie

Sériu článkov pripravil Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb (kontakt: szzp@szzp.sk; 043/422 42 02) a Organizácia muskulárnych dystrofikov, Agentúra osobnej asistencie (kontakt: omd@omdsr.sk; 0911 268 688, 0907 262 293, 0948 529 976)

Autor: PhDr. Katarína Grichová © Autorské práva sú vyhradené

Pridaj komentár