O poradenstve

Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb SZZP sa zameriava na:

 • poskytovanie bezplatného poradenstva všetkým zdravotne postihnutým ľuďom, nielen členom SZZP
 • pomoc občanom so zdravotným postihnutím zabezpečovať lepšie životné podmienky
 • poskytovanie informácií týkajúcich sa systému sociálneho zabezpečenia (vrátane sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci, zamestnanosti, atď….)
 • pomoc pri vybavovaní osobitných označení vozidiel prepravujúcich zdravotne ťažko postihnuté osoby
 • vzdelávanie zdravotne postihnutých občanov
 • monitorovanie situácie zdravotne postihnutých občanov
 • poskytovanie informácií o zákonoch a možnostiach príspevkov
 • v rámci poradenstva tiež poskytovanie informácií o systéme zariadení sociálnych služieb
 • organizovanie rehabilitačných pobytov
 • poskytovanie zdravotných pomôcok

Regionálne terénno-sociálne centrá SZZP:

Prostredníctvom R TSC SZZP zabezpečujeme odbornú činnosť v oblasti sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a sociálnych služieb v rámci regiónov.
Poradenstvo

Tieto služby si kladú za cieľ :

 • pomáhať ľuďom starať sa o svoje zdravie a riešiť rôzne sociálne problémy
 • začleňovať ich do aktívneho života spoločnosti
 • poskytovať sociálno-právnu ochranu
 • sledovať a analyzovať situáciu zdravotne postihnutých ľudí
 • vychovávať verejnosť, aby lepšie rozumela potrebám zdravotne postihnutých ľudí

 

Pridaj komentár